Kişiden alınan kandan elde edilerek cilt bakımında değerli ve etkili olan eşsiz pek çok molekülün (proteinler, biyoaktif materyaller,genetik yapılar vb.) biyoteknolojik yöntemlerle izole edilmesidir.
Kişinin genetik yapısı baz alınarak hazırlanan benzersiz bir krem ve aldivatör formu lasyonuna lipozomal olarak yüklenmesi sonucu oluşturulan cilt bakım ürünüdür.

Avantajları

  • Kişiye özgü olduğu için, kızarıklık, sivilcelenme, yağlanma gibi pek çok reaksiyonun görülme olasılığı çok düşüktür.
  • Paraben, ağırr metaller vb. pek çok zararlı teratojenik ve karsinojenik yapılar içermez.
  • Doğal, organik ve nitelikli özgün yapılar ihtiva eder.
  • Kişiye özel genetik testler doğrultusunda üretilen ve yine kişiye ait biyolojik yapılar içeren Dünya’daki tek otolog cilt bakım ürünüdür.